ทำไมต้องเรียนหลักสูตรนี้

การปรับตัวให้ทันต่อยุคสมัย เป็นสิ่งสำคัญที่นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำเป็นต้องเรียนรู้อยู่เสมอ หลักสูตรนี้มีความแตกต่างจากการเรียนการสอนในโปรแกรมอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาในด้านงานบริการอสังหาริมทรัพย์ การจัดการและพัฒนาโครงการให้มีมูลค่าสูงขึ้น รวมถึงเทคนิคการทำการตลาดหลังจากยุค New Normal เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

เหมาะสำหรับผู้บริหารและพนักงานขององค์กรด้านอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงสายการโรงแรม หรือนักลงทุน ที่กำลังมองหาโอกาสใหม่ๆหลังจากวิกฤต Covid-19 โดยเน้นในส่วนภาคบริการและการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ การดูแลที่พักอาศัย, โรงแรม, สปอร์ตคลับ การวางแผนธุรกิจ รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ และคอนเน็คชั่นในการต่อยอดธุรกิจ

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประจำหลักสูตร

คุณสุธาทร สุทธิสนธิ์

CEO & Co-Founder Prop2Morrow

คุณคุณไผท ผดุงถิ่น

CEO & Co-Founder
Builk One Group

คุณเธียรรุจ ธรณวิกรัย

Co-Founder
Think of Living

คุณชินภัทร วิสุทธิแพทย์

Independent Director
Origin Property

คุณณัฐพล ลือพร้อมชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
Bank of Ayudhya

คุณจันทร์เพ็ญ หล่อวิมงคล

Specialist
Bank of Ayudhya

คุณสมสกุล แสงสุวรรณ

Chief Executive Officer
Primo Service Solutions

คุณสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์

Chief Executive Officer
Park Luxury

คุณอภิสิทธิ์ สุนทรชูเกียรติ

Managing Director
Origin Property

คุณรัฐพล เตชะเลิศสิริมงคล

Managing Director
Park Luxury

รายละเอียดการอบรม

อบรมทุกวันเสาร์ เริ่ม 22 สิงหาคม 2563 ถึง 12 กันยายน 2563
(จำนวน 4 สัปดาห์ 20 ชั่วโมง) ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.30 น.
มีอาหารกลางวัน และ อาหารพักเบรค 2 ครั้งต่อวัน

สถานที่อบรม

The Quarter Ari by UHG

สมัครเรียน

ลงทะเบียน